برندینگ برای «اخیر»

طرح پیشنهادی

طراحى لوگو، هویت سازمانى ، وب سایت، شبکه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های برندینگ برای «مهندسین مشاور اخیر».
معماری – شهرسازی – طراحی داخلی