برندینگ برای F&F

طراحى لوگو، هویت سازمانى ، وب سایت، شبکه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های برندینگ برای «f&f».
این مجموعه در زمینه واردات و فروش مبلمان‌های مدرن و با طراحی‌های معاصر فعالیت مى کند.

www.fireandfurniture.com

دریافت فایل PDF معرفی کل پروژه به همراه دستورالعمل‌های برندینگ.