برندینگ Journey Beyond

طراحى لوگو، هویت سازمانى، شبکه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های برندینگ برای «f&f».
این مجموعه غیرانتفاعی در مریلند، آمریکا واقع شده و در زمینه فراهم کردن کمک هزینه‌ برای سفر‌های آموزشیِ اقشار کم درآمد فعالیت مى‌کند.

www.wearejourneybeyond.org