برندینگ برای پانامد

طراحى لوگو، هویت سازمانى و وب سایت برای مجموعه «پانامد».
این مجموعه در زمینه تولید، تجهیز و تعمیر دستگاه هاى پایش و ارسال علایم قلب فعالیت مى‌کند.

www.panamed.ir