برندینگ و هویت دیداری «کافه پارلا»

طراحى لوگو، هویت سازمانى، بسته بندی برای «Parla Cafe».

www.parla.cafe