برندینگ برای Pekerman’s

طراحى لوگو، هویت سازمانى و وب سایت برای شرکت «Pekerman’s».

(شرکت تولید محصولات آرایشی)